Bouwboek Kindercentra is uit

In opdracht van het Netwerkbureau kinderopvang maakte AKTA een compleet nieuwe versie van de handleiding voor de bouw van kindercentra, de Zevensprong. Het nieuwe Bouwboek voor kindercentra levert de bouwstenen voor het programma van eisen voor nieuwbouw / verbouw van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Al dan niet in combinatie met basisonderwijs en multifunctionele accommodaties. Het boek is bestemd voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs die aan de slag gaan met huisvesting van kindercentra. Zie voor meer informatie onder ‘Publicaties