Virtueel Kinderdagverblijf geactualiseerd

In opdracht van het Waarborgfonds Kinderopvang heeft AKTA het Virtueel Kinderdagverblijf dit voorjaar geactualiseerd. In het Virtueel Kinderdagverblijf is de actuele wet- en regelgeving zoals die van toepassing is op accommodaties van kinderopvang bij elkaar gebracht. U vindt er de voor de kinderopvang meest relevante informatie uit het Nieuwe Bouwbesluit 2012, Ergonomie- en arboregels, Beleidsregels Kwaliteit en Warenwetbesluiten. Zie www.virtueelkinderdagverblijf.nl