Vragenlijst kwaliteit huisvesting kleinschalig wonen

Hoe woont het hier?
Dit is de titel van een zeer praktische¬†vragenlijst die AKTA en Vilans hebben ontwikkeld voor kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Met de vragenlijst kunt u de kwaliteit van de huisvesting beoordelen bezien vanuit het perspecitief van de bewoner. De lijst is opgebouwd rond zeven thema’s, van woonkamer tot tuin. De vragenlijst is gebaseerd op de resultaten van het evaluatieonderzoek naar kleinschalige woonvormen dat AKTA samen met Vilans en de TU Delft in 2008-2009 heeft uitgevoerd. Download hier de vragenlijst: Hoe woont het hier?