Ventilatie in de kinderopvang

Bestaande gebouwen in de kinderopvang moeten vanaf 1-03-2017 voldoen aan strengere eisen voor de ventilatie van gebouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat de luchtkwaliteit in de kinderopvang nog flink kan worden verbeterd. BOinK heeft een brochure gepubliceerd over de luchtkwaliteit en ventilatie in kinderopvanggebouwen. In deze brochure worden de gangbare ventilatiesystemen in de kinderopvang uitgelegd. Voor 5 veel voorkomende gebouwtypen in de kinderopvang worden de gangbare ventilatiesystemen en de mogelijke knelpunten daarvan beschreven. De brochure geeft op 3 niveaus oplossingen voor deze ventilatieproblemen: het verbeteren van de bestaande ventilatievoorzieningen; eenvoudige en goedkope oplossingen; ventilatie volgens de regelgeving van nieuwe gebouwen. Bureau AKTA heeft samen met W/E adviseurs een belangrijke bijdrage aan deze brochure geleverd.
U kunt de brochure downloaden op http://www.veiligenfris.nl/252146175