IK ZIE IK ZIE WAT JIJ (NOG) NIET ZIET…

4 april 2019, door akta

  Sinds de nieuwe beroepskracht-kind ratio die per 1 januari 2019 in werking trad, zijn veel kinderdagverblijven opnieuw gaan kijken naar hun groepsindeling. Sommigen kiezen ervoor speciale babygroepen (van 0 tot 1) te maken, anderen gaan juist over naar verticale groepen. Maar ook kdv’s die hun groepsindeling handhaven, ontkomen er niet aan om goed te
Lees verder

Activiteitenhoeken weg? Ik dacht het niet!

19 november 2018, door akta

Moeten die activiteitenhoeken nou weg?? Ik dacht het niet!! Afgelopen zaterdag 17 november stond er in Trouw een kort artikel over mijn promotieonderzoek ‘Exploring childcare spaces’ waarop ik de dag daarvoor promoveerde. De journalist pikte een, ook voor mij, opvallende bevinding uit het onderzoek. De kinderen die ik observeerde bleken tijdens vrij spel perioden vooral
Lees verder

Kinderopvang en het geboortecijfer

27 maart 2015, door akta

Frankrijk voert vanaf begin deze eeuw de lijst met geboortecijfers in Europa aan met een geboortecijfer van 2,1. Het ideale cijfer om de bevolking van een land op peil te houden. In de jaren ’70 en ’80 liep het geboortecijfer in dit land terug, maar vanaf de jaren ’90 zagen we een standvastige groei. Het
Lees verder