Naar een nieuw aanbod voor peuters en kleuters in het IKC

30 oktober 2019, door akta

In steeds meer kindcentra werken de leerkrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen in opvang en onderwijs voor kinderen in de leeftijdsgroep van 2,5 tot 6 jaar. Denk aan de peuteropvang (in peuterspeelzaal en kinderdagverblijf), de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang voor deze leeftijd. Deze trend naar meer samenwerking zal niet
Lees verder

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ (NOG) NIET ZIET…

4 april 2019, door akta

  Sinds de nieuwe beroepskracht-kind ratio die per 1 januari 2019 in werking trad, zijn veel kinderdagverblijven opnieuw gaan kijken naar hun groepsindeling. Sommigen kiezen ervoor speciale babygroepen (van 0 tot 1) te maken, anderen gaan juist over naar verticale groepen. Maar ook kdv’s die hun groepsindeling handhaven, ontkomen er niet aan om goed te
Lees verder

Activiteitenhoeken weg? Ik dacht het niet!

19 november 2018, door akta

Moeten die activiteitenhoeken nou weg?? Ik dacht het niet!! Afgelopen zaterdag 17 november stond er in Trouw een kort artikel over mijn promotieonderzoek ‘Exploring childcare spaces’ waarop ik de dag daarvoor promoveerde. De journalist pikte een, ook voor mij, opvallende bevinding uit het onderzoek. De kinderen die ik observeerde bleken tijdens vrij spel perioden vooral
Lees verder