Activiteitenhoeken weg? Ik dacht het niet!

19 november 2018, door akta

Moeten die activiteitenhoeken nou weg?? Ik dacht het niet!! Afgelopen zaterdag 17 november stond er in Trouw een kort artikel over mijn promotieonderzoek ‘Exploring childcare spaces’ waarop ik de dag daarvoor promoveerde. De journalist pikte een, ook voor mij, opvallende bevinding uit het onderzoek. De kinderen die ik observeerde bleken tijdens vrij spel perioden vooral
Lees verder

Kinderopvang en het geboortecijfer

27 maart 2015, door akta

Frankrijk voert vanaf begin deze eeuw de lijst met geboortecijfers in Europa aan met een geboortecijfer van 2,1. Het ideale cijfer om de bevolking van een land op peil te houden. In de jaren ’70 en ’80 liep het geboortecijfer in dit land terug, maar vanaf de jaren ’90 zagen we een standvastige groei. Het
Lees verder

Geef kinderen de ruimte

6 maart 2015, door akta

Onder deze titel presenteren de PO-raad, Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep een actieplan tot het verkrijgen van meer experimenteerruimte bij het ontwikkelen van kindcentra voor kinderen van nul tot 12 jaar. De experimenteerruimte is nodig omdat deze partijen tegenstrijdige of overbodige wetgeving ervaren bij het realiseren van een doorgaande leerlijn bij kinderen in deze leeftijdsgroep.
Lees verder