AKTA adviseert:

Organisaties voor kinderopvang, jeugdzorg, onderwijs, ouderenzorg, welzijnswerk en organisaties in de (geestelijke) gezondheidszorg bij het:

  • Ontwikkelen van nieuwe huisvestingsconcepten in het begin van het planproces. 
  • Opstellen van programma’s van eisen voor nieuwbouw of verbouw.
  • Maken van ruimtebeleidsplannen voor bestaande accommodaties.
  • Verrichten van haalbaarheidsonderzoeken naar de gebruikskwaliteit van panden.
  • Opstellen van plannen die leiden tot een beter en efficiënter ruimtegebruik.
  • Beoordelen van bouwplannen en programma’s van eisen.

AKTA onderzoekt:

  • Hoe bestaande gebouwen het gedrag van mensen en hun welbevinden beïnvloeden, door middel van Post Occupancy Evaluations (POE), met als doel om tot verbeteringen in de huisvesting te komen.
  • Welke algemene richtlijnen er voor een specifiek type accommodatie te ontwikkelen zijn, zodanig dat de kwaliteit van accommodaties verbetert.
  • Hoe groeiende of veranderende organisaties hun accommodaties geschikt kunnen maken voor hun nieuwe organisatie.

AKTA traint:

  •  Door middel van workshops en cursussen medewerkers van organisaties in het kijken naar en het gebruik van ruimte, met als doel hen deskundig te maken in het inrichten en gebruiken van hun gebouw.