Website ruimten maken is online

Met een subsidie van het Ministerie van SZW heeft AKTA, samen met medewerkers van de Hogeschool voor de Kunsten de website www.ruimtenmaken.nl ontwikkeld. Hier vind je een virtuele gereedschapskist met games, videofilmpjes, veel informatie, foto’s en een checklist die je helpt om de inrichting van je kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang te verbeteren.

Bouwboek Kindercentra is uit

In opdracht van het Netwerkbureau kinderopvang maakte AKTA een compleet nieuwe versie van de handleiding voor de bouw van kindercentra, de Zevensprong. Het nieuwe Bouwboek voor kindercentra levert de bouwstenen voor het programma van eisen voor nieuwbouw / verbouw van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Al dan niet in combinatie met basisonderwijs en multifunctionele accommodaties. Het boek is bestemd voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs die aan de slag gaan met huisvesting van kindercentra. Zie voor meer informatie onder ‘Publicaties

Vragenlijst kwaliteit huisvesting kleinschalig wonen

Hoe woont het hier?
Dit is de titel van een zeer praktische vragenlijst die AKTA en Vilans hebben ontwikkeld voor kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Met de vragenlijst kunt u de kwaliteit van de huisvesting beoordelen bezien vanuit het perspecitief van de bewoner. De lijst is opgebouwd rond zeven thema’s, van woonkamer tot tuin. De vragenlijst is gebaseerd op de resultaten van het evaluatieonderzoek naar kleinschalige woonvormen dat AKTA samen met Vilans en de TU Delft in 2008-2009 heeft uitgevoerd. Download hier de vragenlijst: Hoe woont het hier?

Eindrapport Evaluatieonderzoek Kleinschalig wonen voor mensen met dementie beschikbaar!

AKTA voerde samen met Vilans en de TU Delft een omgevingspsychologisch onderzoek uit naar de gebruikskwaliteit van kleinschalige woonprojecten voor demente ouderen. In vijftien projecten zijn in totaal 29 woningen uitgebreid geëvalueerd met als doel een antwoord te krijgen op de vraag ‘welke elementen van de woonomgeving zijn van invloed op de kwaliteit van leven van de bewoners?’ In het onderzoek zijn 190 bewoners betrokken. Van de resultaten van het onderzoek is inmiddels een publieksversie ‘Bouwen aan een thuis’ verschenen. Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier downloaden eindrapportage evaluatie huisvesting kleinschalig wonen