terug

Evaluatieonderzoek kwaliteit huisvesting kindercentra. Onderzoeksverslag. drs. H.M.J.A. van Liempd, drs. E.K. Hoekstra, dr. Y.A.W. de Kort Waarborgfonds Kinderopvang, Eindhoven, 2004

In opdracht van het Waarborgfonds voor de Kinderopvang heeft AKTA de gebruikskwaliteit van dertig kinderopvanggebouwen en buitenruimten geëvalueerd. Bij de evaluaties is gebruik gemaakt van een multi-methode strategie bestaande uit het verzamelen van algemene gegevens over gebouw en organisatie, analyse van de plattegrond, uitzetten van vragenlijsten over gebruik van en ervaring met het gebouw, grondige opname van gebouw en buitenruimte, diepte-interviews het hoofd en met leidsters. In totaal zijn 25 KDV’sen 14 BSO’s geëvalueerd en hebben 289 leidsters, 328 ouders en 192 kinderen aan het onderzoek deelgenomen. Het onderzoek levert een schat aan informatie op over welke aspecten een rol spelen in de kwaliteit en geeft talrijke tips voor verbeteringen. Het wetenschappelijke rapport is hier te downloaden Eindrapport evaluatieonderzoek huisvesting kinderopvang. Van dit rapport is een publieksversie verschenen onder de titel ‘Gebouwen voor kinderopvang onder de loep’. Meer informatie over deze publieksversie

te bestellen bij Waarborgfonds Kinderopvang: info@waarborgfondskinderopvang.nl
tel. (040) 232 97 40