terug

Evaluatieonderzoek naar de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Eindrapportage.

 H. M.J.A. van Liempd, Hoekstra, E.K., Jans, J.M., Huibers, L.S. en van Oel, C.J., AKTA & Vilans, Utrecht, 2009.

AKTA voerde samen met Vilans en de TU Delft een evaluatieonderzoek naar kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. De centrale vraag in deze Postoccupancy Evaluation (POE) was: Wat bepaalt de gebruikskwaliteit van de huisvesting van kleinschalige groepswoonprojecten voor mensen met dementie? In hoeverre is de huisvesting van het kleinschalig wonen afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners en faciliteert het hun dagelijks leveen?

In het onderzoek zijn 29 woningen geevalueerd, zijn kenmerken van 190 bewoners van deze woningen in kaart gebracht en zijn medewerkers en familie / mantelzorgers bevraagd. Het onderzoek leidt tot interessante, en soms onverwachte, bevindingen en aanbevelingen die voor bestaande en voor toekomstige kleinschalige woonvormen bruikbaar zijn.

Download eindrapportage evaluatie huisvesting kleinschalig wonen