terug

Ruimte voor patiënten. Bouwen aan ziekenhuizen vanuit patiëntenperspectief,
Ed Hoekstra & Ine van Liempd, STAGG, Amsterdam, 2001.

Rondom acht thema’s die voortkomen uit het begrip ‘identiteit’ zoals privacy, auto-nomie en oriëntatie zijn in dit boek vragen en aandachts- punten geformuleerd die betrekking hebben op bouw en inrichting van ziekenhuizen, in het bijzonder de verpleegafdelingen. De vragen kunnen zowel door patiënten als door andere partijen die betrokken zijn bij de bouw van ziekenhuizen (medewerkers, architecten, manage-ment) gebruikt worden bij het opstellen van een Programma van Eisen, het beoordelen van (ver) bouw of inrichtingsplannen of het evalueren van bestaande gebouwen.

Download publicatie RUIMTE_VOOR_PATIENTEN