terug

Ruimten maken voor nul tot vier jaar,
Ine van Liempd en Ed Hoekstra, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2011

Hoe kun je een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zo inrichten dat het echt een ruimte voor kinderen is, die past bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie van de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de ruimte tegelijkertijd functioneel, veilig, uitdagend, vertrouwd en stimulerend is?
In RUIMTEN MAKEN VOOR NUL TOT VIER JAAR beschrijven omgevingspsychologen Ine van Liempd en Ed Hoekstra de thema’s die hierbij een rol spelen.  Wat is de relatie tussen de ontwikkeling van kinderen en de ruimte om hen heen? Hoe kun je die kennis toepassen bij baby’s, peuters en in verticale groepen?  Er is veel aandacht voor het indelen en inrichten van de speelruimten. Daarbij staat de vormgeving en aankleding van de verschillende activiteitenplekken centraal.  Het boek bevat veel illustraties, die de lezer op ideeën brengen hoe je – soms met minimale middelen en ook in bestaande ruimten- de speelomgeving optimaal op de behoeften van de kinderen kunt afstemmen.
RUIMTEN MAKEN VOOR NUL TOT VIER JAAR  is bestemd voor locatiemanagers, pedagogisch  medewerkers en iedereen die betrokken is bij de inrichting van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Te bestellen bij de boekhandel of bij Uitgeverij SWP, www.swpbook.com
ISBN nummer: 978 90 8850 220 0
kosten: € 20,-