terug

Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar
Ed Hoekstra en Ine van Liempd, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik, Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2011

Kinderen hebben na een drukke schooldag behoefte aan ontspanning, maar ook aan uitdaging. Ze willen met andere kinderen spelen, maar soms ook alleen zijn, en ze willen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Hoe kun je een buitenschoolse opvang  zo inrichten dat deze aan de gevarieerde behoeften van de kinderen voldoet, op een manier die past bij hun leeftijd en bij de pedagogische visie van de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de ruimten tegelijkertijd functioneel, veilig, uitdagend, vertrouwd en stimulerend zijn?
In RUIMTEN MAKEN VOOR VIER TOT TWAALF JAAR beschrijven omgevingspsychologen Ine van Liempd en Ed Hoekstra de thema’s die hierbij een rol spelen.  Wat is de relatie tussen de ontwikkeling van kinderen en de ruimte om hen heen? Hoe kun je die kennis toepassen bij de jongste schoolkinderen, bij de acht-plussers en in verticale groepen?  Er is veel aandacht voor het indelen en inrichten van de activiteitenruimten. Daarbij staat de vormgeving en aankleding van de verschillende activiteitenplekken centraal.  Het boek bevat veel illustraties, die de lezer op ideeën brengen hoe je – soms met minimale middelen en ook in bestaande ruimten- de speelomgeving optimaal op de behoeften van de kinderen kunt afstemmen,  én hoe je kinderen daar actief bij kunt betrekken. Uiteraard komt ook het delen van ruimten met andere voorzieningen (school, peuterspeelzaal, sport et cetera) uitgebreid aan bod.
RUIMTEN MAKEN VOOR VIER TOT TWAALF JAAR  is bestemd voor locatiemanagers, pedagogisch  medewerkers en iedereen die betrokken is bij de inrichting van een buitenschoolse opvang.

Te bestellen bij de boekhandel of bij Uitgeverij SWP, www.swpbook.com
ISBN nummer: 978 90 8850 221 7
kosten: € 20,-