terug

Bouwboek voor kindercentra
Ine van Liempd en Ed Hoekstra, Thoth i.s.m. Netwerkbureau Kinderopvang, Bussum, 2011.Een goed gebouw voor kinderen is een doordacht gebouw. Het is gebaseerd op heldere keuzes over pedagogische visie, werkwijze en groepsopbouw. Het voldoet aan praktische, functionele en technische eisen. En het heeft een veilige en uitdagende buitenruimte. Dit BOUWBOEK voor KINDERCENTRA levert de bouwstenen voor het inhoudelijk programma van eisen waarmee opdrachtgevers (kinderopvangorganisaties, corporaties, schoolbesturen) hun eigen wensen kunnen formuleren voor een nieuw of te verbouwen kindercentrum. Een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang kan ook onderdeel vormen van een multifunctionele accommodatie. Deze uitgave beschrijft meerdere varianten en keuzemogelijkheden. Dit boek biedt daarmee ook nuttige informatie voor architecten en ontwerpers, adviseurs en beleidsmakers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe kindercentra.

In het eerste deel van het boek staat de kinderopvang nul tot vier centraal: het gebouw en de buitenruimte. Vervolgens komen gebouw en buitenruimte voor de buitenschoolse opvang van vier tot twaalf jaar aan de orde. Daarna worden enkele bijzondere varianten beschreven. Ten slotte volgen een uitgebreid hoofdstuk over afwerking, inrichting, techniek en functionaliteit en een hoofdstuk over wet- en regelgeving. Het boek is voorzien van veel illustraties en handige tips. AKTA schreef het in opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang.
Het boek is uitverkocht. Bureau AKTA heeft nog exemplaren beschikbaar. Stuur een mail naar info@akta.nl
ISBN nummer: 978 90 6868 576 3
kosten: € 20,00 incl. verzendkosten