terug

Van visie naar ruimte. Handleiding voor afstemming van accommodaties in de kinderopvang op de pedagogische visie
Ed Hoekstra & Ine van Liempd, Waarborgfonds Kinderopvang, Eindhoven, 2007.

Het pedagogisch klimaat in een kindercentrum wordt in de eerste plaats bepaald door de mensen die er werken: zij geven gezamenlijk vorm aan de pedagogische visie. Maar gebouw, buitenruimte en de inrichting van de ruimten spelen daarbij wel een belangrijke rol. Ze kunnen de visie ondersteunen. Deze korte handleiding is bedoeld als hulpmiddel om de relatie tussen visie en ruimte in kaart te brengen. Hij bestaat uit een checklist voorzien van toelichtingen en voorbeelden, waarmee op een gestructureerde manier nagegaan kan worden of, en op welke wijze, gebouw en buitenruimte aangepast kunnen worden bij de werkwijze en pedagogische visie.

Van Van Visie Naar Ruimte is hier te downloaden