Eindrapport Evaluatieonderzoek Kleinschalig wonen voor mensen met dementie beschikbaar!

AKTA voerde samen met Vilans en de TU Delft een omgevingspsychologisch onderzoek uit naar de gebruikskwaliteit van kleinschalige woonprojecten voor demente ouderen. In vijftien projecten zijn in totaal 29 woningen uitgebreid geĆ«valueerd met als doel een antwoord te krijgen op de vraag ‘welke elementen van de woonomgeving zijn van invloed op de kwaliteit van leven van de bewoners?’ In het onderzoek zijn 190 bewoners betrokken. Van de resultaten van het onderzoek is inmiddels een publieksversie ‘Bouwen aan een thuis’ verschenen. Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier downloaden eindrapportage evaluatie huisvesting kleinschalig wonen