Training Ruimten Maken start in 2018

Trainingen ‘Ruimten Maken’.
De training Ruimten Maken over het pedagogisch inrichten van kindercentra is bestemd voor locatiemanagers en pedagogisch staffunctionarissen. Het doel van de training is de kennis over het pedagogisch inrichten van kindercentra te versterken en in de praktijk te brengen. De training combineert theorie met de praktijk. De deelnemers krijgen praktijkopdrachten, inspirerende voorbeelden en praktische hulpmiddelen waarmee ze hun team kunnen coachen en begeleiden bij het verbeteren van de inrichting van hun centrum. Ze gaan daarmee gedurende de trainingsperiode direct aan de slag. De training bestaat uit vier trainingdagen plus een introductiebijeenkomst. Er zijn aparte groepen voor KDV en BSO. De kosten bedragen € 1.290,- all in. Klik hier voor informatie Ruimten maken 2018. De training zal starten in januari 2018.

Ventilatie in de kinderopvang

Bestaande gebouwen in de kinderopvang moeten vanaf 1-03-2017 voldoen aan strengere eisen voor de ventilatie van gebouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat de luchtkwaliteit in de kinderopvang nog flink kan worden verbeterd. BOinK heeft een brochure gepubliceerd over de luchtkwaliteit en ventilatie in kinderopvanggebouwen. In deze brochure worden de gangbare ventilatiesystemen in de kinderopvang uitgelegd. Voor 5 veel voorkomende gebouwtypen in de kinderopvang worden de gangbare ventilatiesystemen en de mogelijke knelpunten daarvan beschreven. De brochure geeft op 3 niveaus oplossingen voor deze ventilatieproblemen: het verbeteren van de bestaande ventilatievoorzieningen; eenvoudige en goedkope oplossingen; ventilatie volgens de regelgeving van nieuwe gebouwen. Bureau AKTA heeft samen met W/E adviseurs een belangrijke bijdrage aan deze brochure geleverd.
U kunt de brochure downloaden op http://www.veiligenfris.nl/252146175

Huisvesting- en inrichtingsplan voor peuterschool en naschoolse activiteiten binnen scholen.

Een welzijnsorganisatie gaat een pilot uitvoeren op het gebied van peuterscholen. Op twee zwarte scholen zullen peutergroepen worden gestart. In het kader van deze pilot zal er op de scholen ook naschoolse opvang en naschoolse activiteiten worden aangeboden. De bedoeling is dat hierdoor een menging zal optreden tussen doelgroep en niet-doelgroep kinderen. AKTA heeft de betrokken partijen te begeleid en geadviseerd bij het realiseren van de benodigde accommodatie. Dit resulteerde in een huisvestingsplan, een programma van eisen voor de inrichting van de verschillende ruimten plus indelingsplannen.

Huisvestingsconcepten voor samenwerking kinderopvang en onderwijs

Er is een nieuw boekje met de titel Kiezen én delen  verschenen waarin de positie van de kinderopvang in brede scholen of integrale kindcentra is beschreven. Per leeftijdscategorie worden verschillende huisvestingsconcepten beschreven afhankelijk van visie en samenwerking binnen de brede school. Elk concept is gevisualiseerd in een vlekkenplan. Klik hier Kiezen én delen. voor de digitale versie. De hardcopy is te bestellen bij bouwstenen voor sociaal.
Ed Hoekstra en Yvette Vervoort. Kiezen én delen. Huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs. Bouwstenen voor sociaal, Amersfoort 2013.

Visie, samenwerking en ruimtelijke consequenties brede school

AKTA begeleidt de partners van een brede school in Noord Holland  bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en aanbod. De gemeenschappelijke pedagogische visie, doelen en aanbod  worden verkend evenals de gewenste samenwerking. Op basis hiervan stellen we de consequenties voor de huisvesting vast.