AKTA stopt ermee…..

Per 31 december 2021 houdt AKTA op te bestaan. We gaan met pensioen!
De website www.ruimtenmaken.nl is overgenomen door Hogeschool Windesheim te Almere en blijft voor iedereen toegankelijk. De trainingen ruimten maken voor KDV, BSO en IKC hebben we overgedragen aan Laura Hovenkamp van Bureau Ruimte Denken (BaRD). U kunt contact met BaRD opnemen via de website www.ruimtedenken.nl

Proefschrift Ine van Liempd

Op 16 november 2018 zal Ine van Liempd, partner bij bureau AKTA, haar proefschrift ‘Exploring childcare spaces’ verdedigen aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzocht hoe de inrichting van de speelruimte in 10 verticale groepen van invloed is op het exploratie- en sociale gedrag van kinderen tijdens vrij spel periodes. Kinderen in het onderzoek varieerden in leeftijd tussen 11 en 48 maanden. De belangrijkste bevindingen:

  • de vrije vloerruimte werd het vaakst gebruikt, om heen en weer te lopen, maar ook om te spelen
  • kinderen waren minder dan de helft van de tijd echt aan het spelen (samen, alleen of naast elkaar). Daarbij was er geen verschil tussen de oudere en de jongere kinderen
  • in activiteitenhoeken en aan (lage) tafels kwam het vaakst intensieve exploratie voor. Hier waren kinderen het vaakst bezig met complexe manipulatie van spelmaterialen (zoals puzzels maken, bouwen).
  • Kinderen waren in het algemeen niet heel intensief aan het exploreren. Het zou kunnen dat door de grote leeftijdsverschillen kinderen elkaar (onbedoeld) storen in hun spel.  Mogelijk zijn er in verticale groepen onvoldoende gedifferentieerde speelaanleidingen voor kinderen in verschillende fasen van hun ontwikkeling.

Klik hier voor het proefschrift Ine van Liempd. Achterin staat een Nederlandse samenvatting

Training Ruimten Maken start in januari 2019

Trainingen ‘Ruimten Maken’.
De training Ruimten Maken over het pedagogisch inrichten van kindercentra is bestemd voor locatiemanagers en pedagogisch staffunctionarissen. Het doel van de training is de kennis over het pedagogisch inrichten van kindercentra te versterken en in de praktijk te brengen. De training combineert theorie met de praktijk. De deelnemers krijgen praktijkopdrachten, inspirerende voorbeelden en praktische hulpmiddelen waarmee ze hun team kunnen coachen en begeleiden bij het verbeteren van de inrichting van hun centrum. Ze gaan daarmee gedurende de trainingsperiode direct aan de slag. De training bestaat uit vier trainingdagen plus een introductiebijeenkomst. Er zijn aparte groepen voor KDV en BSO. De kosten bedragen € 1.340,- all in. Klik hier voor informatie Ruimten maken 2019. De training zal starten in januari 2019.

Ventilatie in de kinderopvang

Bestaande gebouwen in de kinderopvang moeten vanaf 1-03-2017 voldoen aan strengere eisen voor de ventilatie van gebouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat de luchtkwaliteit in de kinderopvang nog flink kan worden verbeterd. BOinK heeft een brochure gepubliceerd over de luchtkwaliteit en ventilatie in kinderopvanggebouwen. In deze brochure worden de gangbare ventilatiesystemen in de kinderopvang uitgelegd. Voor 5 veel voorkomende gebouwtypen in de kinderopvang worden de gangbare ventilatiesystemen en de mogelijke knelpunten daarvan beschreven. De brochure geeft op 3 niveaus oplossingen voor deze ventilatieproblemen: het verbeteren van de bestaande ventilatievoorzieningen; eenvoudige en goedkope oplossingen; ventilatie volgens de regelgeving van nieuwe gebouwen. Bureau AKTA heeft samen met W/E adviseurs een belangrijke bijdrage aan deze brochure geleverd.
U kunt de brochure downloaden op http://www.veiligenfris.nl/252146175

Huisvesting- en inrichtingsplan voor peuterschool en naschoolse activiteiten binnen scholen.

Een welzijnsorganisatie gaat een pilot uitvoeren op het gebied van peuterscholen. Op twee zwarte scholen zullen peutergroepen worden gestart. In het kader van deze pilot zal er op de scholen ook naschoolse opvang en naschoolse activiteiten worden aangeboden. De bedoeling is dat hierdoor een menging zal optreden tussen doelgroep en niet-doelgroep kinderen. AKTA heeft de betrokken partijen te begeleid en geadviseerd bij het realiseren van de benodigde accommodatie. Dit resulteerde in een huisvestingsplan, een programma van eisen voor de inrichting van de verschillende ruimten plus indelingsplannen.