Waarom voel je je in het ene gebouw meteen thuis, terwijl een ander gebouw je een onprettig gevoel geeft?
Dat kan met van alles samenhangen. Met wat je er komt doen, wie je er gaat ontmoeten, of je er al eens eerder was of met je stemming van dat moment bijvoorbeeld. Maar het hangt zeker ook samen met het gebouw zelf.
Hoe een gebouw is vormgegeven, of je er gemakkelijk de weg kunt vinden, hoe licht het er is, welke kleuren en materialen er zijn toegepast: al deze factoren doen er toe. Vaak zijn we het ons niet eens zo bewust, maar onderzoek door omgevingspsychologen laat zien dat de vormgeving en inrichting van onze omgeving niet alleen onze stemming, maar ook ons gedrag in positieve of negatieve zin kunnen beinvloeden.  Een gebouw moet bovendien passen bij zijn doel. Een verpleeghuis zal er anders moeten uitzien  dan een kinderdagverblijf. Ouderen hebben andere behoeften en voorkeuren dan jonge kinderen. Dat lijkt logisch, maar een goed gebouw houdt meer in dan vrolijke kleuren voor de kleintjes of een loopcircuit voor ouderen.

Dit is het werkveld van AKTA. We zijn een omgevingspsychologisch onderzoeks- en adviesbureau dat zich specialiseert in de relatie tussen de gebouwde omgeving en mensen. AKTA adviseert organisaties bij het ontwikkelen van plannen die leiden tot gebouwen en buitenruimten die passen bij hun gebruikers. En AKTA doet onderzoek en publiceert over dit onderwerp. De basis daarvoor is de omgevingspsychologie, de wetenschap die de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving onderzoekt.

Per 31 december 2021 houdt AKTA op te bestaan. We gaan met pensioen!
De website www.ruimtenmaken.nl is overgenomen door Hogeschool Windesheim te Almere en blijft voor iedereen toegankelijk. De trainingen ruimten maken voor KDV, BSO en IKC hebben we overgedragen aan Laura Hovenkamp van Bureau Ruimte Denken (BaRD). U kunt contact met BaRD opnemen via de website www.ruimtedenken.nl

 

 

foto van Ed Hoekstra voor websitefoto van Ine van Liemdp

Ed Hoekstra                                                                                     Ine van Liempd

 

Algemene voorwaarden         Privacyverklaring AKTA                 Klachtenregeling training