Kiezen én delen. Huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs (2013). Meer informatie.

Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar. Over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang (2011) Meer informatie.

Ruimten maken voor nul tot vier jaar. Over het inrichten van ruimten voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen(2011).
Meer informatie.

Bouwboek voor Kindercentra (2011).
Meer informatie.

Hoe woont het hier? (2010).
Meer informatie.

Bouwen aan een thuis! (2010).
Meer informatie.

Evaluatieonderzoek kwaliteit huisvesting kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Eindrapportage (2009)
Meer informatie.

Van visie naar ruimte (2007).
Meer informatie.

Bouwen voor kinderopvang – toekomstvisies (2006).
Meer informatie.

Gebouwen voor kinderopvang onder de loep (2006).
Meer informatie.

Ruimte – Vragen. Bouwen aan zorginstellingen vanuit cliëntenperspectief (2004).
Meer informatie.

Evaluatieonderzoek kwaliteit huisvesting kindercentra. Onderzoeksverslag (2004).
Meer informatie.

Stappenplan voor het realiseren van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie (2004)
Meer informatie.

Ruimte voor patiënten. Bouwen aan ziekenhuizen vanuit patiëntenperspectief. (2001)
Meer informatie.

Vrijbuiten, buitenspeelruimten voor 4 tot 12 jarigen. Werkboek voor buitenschoolse opvang en basisscholen. (2000)
Meer informatie.

Het Buitenland, buitenspeelruimte voor 0 tot 4 jarigen. Werkboek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. (2000)
Meer informatie.

De Stoelendans. Ruimten inrichten voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. (2002) Uitverkocht
Meer informatie.

De Tafelronde. Ruimten inrichten voor buitenschoolse opvang. (2002) Uitverkocht
Meer informatie.

De Zevensprong. Handleiding huisvesting kindercentra. (2002) Uitverkocht
Meer informatie.

Wonen en GGZ. (1998)
Meer informatie.

Thuis in de GGZ. (1996)
Meer informatie.

Verblijven of wonen; zorg voor ouderen. Varianten van wonen met zorg voor ouderen. (1995)
Meer informatie.

Bouwen aan MFE’s. STAGG-studie naar de huisvesting van multifunctionele eenheden in
de psychiatrie (1994)
Meer informatie.