terug

De Tafelronde. Ruimten inrichten voor buitenschoolse opvang,
Ine van Liempd & Ed Hoekstra, NIZW, Utrecht, 2e herziene druk, 2002

Dit boek geeft een antwoord op vragen als: Hoe breng je je pedagogische visie op het werken met kinderen tot uitdrukking in de inrichting van de buitenschoolse opvang? Hoe maak je ruimten geschikt voor de veelheid aan activiteiten die kinderen willen ondernemen en hoe zorg je voor de behoefte aan privacy? Welke rol spelen kleuren en materialen daarbij? In verschillende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsgroepen. Ook wordt een stappenplan beschreven hoe je een inrichtingsplan verwezenlijkt en daar kinderen bij kunt betrekken. Voorzien van veel illustraties.

Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG AMSTERDAM
ISBN: 90 5050 778 6 

Uitverkocht