terug

Gebouwen voor kinderopvang onder de loep
Ed Hoekstra, Yvonne de Kort & Ine van Liempd, Thoth, Bussum, 2006.

Sinds 1990 is het aantal gebouwen voor kinderopvang explosief gegroeid. Het is tijd om terug te kijken op deze periode van intensief bouwen aan de kinderopvang. Wat kunnen we leren van de gebouwen en buitenspeelterreinen die de afgelopen decennia ontworpen zijn? Wat bepaalt de gebruikskwaliteit van deze gebouwen?
In het onderzoek dat de basis vormt voor deze publicatie zijn 30 kinderopvanggebouwen uitgebreid geƫvalueerd. De gebouwen zijn in kaart gebracht en bezocht, er is met hoofden en leidsters gesproken en ook ouders en schoolkinderen is om een oordeel gevraagd.
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft het kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar. In het tweede deel wordt de buitenschoolse opvang tot 12 jaar besproken. De resultaten van het onderzoek zijn gegroepeerd naar de afzonderlijke functies van het gebouw, zoals binnenspelen, buitenspelen, wassen en plassen en eten. Het derde, meer algemene deel beschrijft personeelsruimten, bouwfysische aspecten, multifunctionele gebouwen, de planvoorbereiding en pedagogische visies. Elk hoofdstuk is voorzien van tips en aanbevelingen voor toekomstige gebouwen.

te bestellen bij de boekhandel of via e-mail: info@thoth.nl
ISBN nummer: 90 6868 422 1