terug

De Stoelendans. Ruimten inrichten voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Ine van Liempd & Ed Hoekstra, 2e herziene druk, NIZW, Utrecht, 2002

Dit boek geeft een antwoord op vragen als: Hoe breng je je pedagogische visie op het werken met jonge kinderen tot uitdrukking in de inrichting van je kindercentrum? Hoe maak je ruimten zowel veilig als uitdagend? Welke rol spelen kleuren en materialen daarbij? In verschillende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsgroepen. Ook wordt een stappenplan beschreven hoe je een inrichtingsplan verwezenlijkt. Voorzien van veel illustraties.

Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG AMSTERDAM
ISBN: 90 5050 779 4 

Uitverkocht