terug

Stappenplan voor het realiseren van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie,
Ed Hoekstra, Amstelring / IWZ, Utrecht, 2004

Dit boekje beschrijft alle stappen die een organsatie moet doorlopen om een kleinschalige woonvorm te stichten, vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname. Op een praktische wijze worden per fase alle activiteiten beschreven, wie ze moet uitvoeren en de benodigde achtergrondinformatie. Elke fase eindigt met een checklist.Te bestellen bij:
www.vilans.nl
of hier te downloaden Stappenplan realiseren kleinschalig groepswonen
ISBN-nummer: 90-5239-190-4