terug

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. tekst: Ine van Liempd,AKTA & Vilans, Utrecht, 2010.

Hoe ziet een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie er idealiter uit? Aan welke eisen moet de woning voldoen zodat bewoners optimaal worden ondersteund in hun dagelijks functioneren en welbevinden? AKTA heeft samen met Vilans de vragenlijst Hoe woont het hier? ontwikkeld. De vragenlijst is gebaseerd op de uitkomsten van ons evaluatieonderzoek naar bestaande kleinschalige woonvormen voor dementerenden (zie hieronder). De vragenlijst is zowel te gebruiken door mantelzorgers/familieleden en medewerkers als door zorginstellingen, corporaties en architecten. Aan de hand van zeven thema’s, van woonkamer tot tuin, kan de woning, of het woningontwerp, worden doorlopen. U brengt in kaart welke items van toepassing zijn, kunt uw eigen prioriteiten stellen en beslissen of, en zo ja: welke, acties nodig zijn.

Download Hoe woont het hier?