terug

De Zevensprong. Handleiding huisvesting kindercentra.
Ine van Liempd & Ed Hoekstra, 3e herziene druk, NIZW, Utrecht, 2002

In zeven stappen wordt in dit boek beschreven hoe je de (ver)bouw van een nieuw kindercentrum kunt realiseren. Het boek begint bij de initiatieffase en eindigt bij de oplevering van het kant en klare gebouw. Het geeft veel praktische informatie over het opstellen van een programma van eisen, en beschrijft duidelijk de taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de architect. Voorzien van een diskette met invulformulieren die in de verschillende fasen van het bouwproces te gebruiken zijn.

Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG AMSTERDAM
ISBN: 90 5050 766 2 

Uitverkocht