terug

Ruimte – Vragen. Bouwen aan zorginstelllingen vanuit cliëntenperspectief.
E.K.Hoekstra & H.M.J.A. van Liempd, STAGG, Amsterdam, 2004.

Een instrument waarmee het cliëntenperspectief op een gestructureerde wijze kan worden betrokken bij de bouw en inrichting van zorginstellingen. Aan de hand van zeven thema’s variërend van autonomie, privacy tot sociaal contact, kunnen alle betrokken partijen bij bouwplannen van zorginstellingen met behulp van dit instrument hun plannen toetsen en de wensen van cliënten in beeld brengen. Het instrument bestaat uit vragen en aandachtspunten over aspecten die een belangrijke rol spelen in de relatie tussen de cliënt en de fysieke omgeving.

Te bestellen bij:
www.BNA.nl  in de de BNA shop

ISBN-nummer: 90 802171 6 6
kosten: 10  euro