Huisvesting- en inrichtingsplan voor peuterschool en naschoolse activiteiten binnen scholen.

Een welzijnsorganisatie gaat een pilot uitvoeren op het gebied van peuterscholen. Op twee zwarte scholen zullen peutergroepen worden gestart. In het kader van deze pilot zal er op de scholen ook naschoolse opvang en naschoolse activiteiten worden aangeboden. De bedoeling is dat hierdoor een menging zal optreden tussen doelgroep en niet-doelgroep kinderen. AKTA heeft de betrokken partijen te begeleid en geadviseerd bij het realiseren van de benodigde accommodatie. Dit resulteerde in een huisvestingsplan, een programma van eisen voor de inrichting van de verschillende ruimten plus indelingsplannen.