Visie, samenwerking en ruimtelijke consequenties brede school

AKTA begeleidt de partners van een brede school in Noord Holland  bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en aanbod. De gemeenschappelijke pedagogische visie, doelen en aanbod  worden verkend evenals de gewenste samenwerking. Op basis hiervan stellen we de consequenties voor de huisvesting vast.

Bezoek aan kinderopvang in Gent

We weten in Nederland weinig over de kinderopvang in België. Om die reden heeft AKTA haar licht opgestoken bij de pedagogische begeleidingsdienst kinderopvang van de stad Gent. Na een uitgebreid gesprek over de organisatie, werkwijze en financiering van de kinderopvang in deze stad hebben we vier zeer uiteenlopende kindercentra bezocht. De grote verschillen met Nederland zijn: veel kinderen worden opgevangen door gastouders (onthaalouders), de leeftijd van kinderen in de kinderdagverblijven loopt van 0 tot 2,5 soms 3 jaar. In Gent is er stedelijke, gesubsidieerde kinderopvang die duidelijk een sociale functie heeft (bestrijden van achterstanden) en zelfstandige (private) kinderopvang.
We hebben inmiddels een paar studiereizen naar Gent en Brussel georganiseerd en begeleid voor Childcare International.

Inrichting gemeenschappelijke ruimten voor mensen met dementie

Een zorginstelling gaat twee afdelingen verbouwen tot kleinschalig wonen voor mensen met dementie. AKTA  geeft advies over de inrichting, kleurgebruik, afwerking van wanden, vloeren en plafonds en over de verlichting. Dit geldt voor alle gemeenschappelijke ruimten van de afdelingen. Daarnaast geeft AKTA tips over een huiselijke aankleding van de ruimten. Mantelzorgers, cliëntenraad en toekomstige medewerkers worden intensief betrokken bij dit project.

Programma van eisen kleinschalig wonen voor mensen met dementie

AKTA begeleidt een woningbouwcoöperatie en zorginstelling bij het opstellen van een gemeenschappelijk gedragen programma van eisen voor de nieuwbouw van zes woningen voor mensen met dementie. AKTA is geselecteerd op basis van haar kennis over de eisen die aan de woonomgving van deze doelgroep moet worden gesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en op basis van haar ervaring.

Plaats van kinderopvang binnen IKC

Ed Hoekstra heeft in juni voor het netwerk bouwstenen voor kinderopvang een voordracht gehouden over nieuwe huisvestingsconcepten die de inhoudelijke samenwerking tussen de partners binnen een integraal kindcentrum ondersteunen. Klik op De plaats van de kinderopvang binnen het IKC voor de presentatie