Plaats van kinderopvang binnen IKC

Ed Hoekstra heeft in juni voor het netwerk bouwstenen voor kinderopvang een voordracht gehouden over nieuwe huisvestingsconcepten die de inhoudelijke samenwerking tussen de partners binnen een integraal kindcentrum ondersteunen. Klik op De plaats van de kinderopvang binnen het IKC voor de presentatie

Virtueel Kinderdagverblijf geactualiseerd

In opdracht van het Waarborgfonds Kinderopvang heeft AKTA het Virtueel Kinderdagverblijf dit voorjaar geactualiseerd. In het Virtueel Kinderdagverblijf is de actuele wet- en regelgeving zoals die van toepassing is op accommodaties van kinderopvang bij elkaar gebracht. U vindt er de voor de kinderopvang meest relevante informatie uit het Nieuwe Bouwbesluit 2012, Ergonomie- en arboregels, Beleidsregels Kwaliteit en Warenwetbesluiten. Zie www.virtueelkinderdagverblijf.nl

Nieuwe boeken over inrichting kindercentra

AKTA heeft twee nieuwe boeken over de inrichting van kindercentra geschreven. “Ruimten maken voor nul tot vier jaar” en “Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar”. Ze zijn te bestellen bij uitgeverij SWP of via de boekhandel. Kijk verder bij publicaties voor meer informatie over deze boeken.

Programma van eisen Kindcentrum Stad en Lande

In Huizen wordt een nieuw gebouw ontwikkeld voor Kindcentrum Stad en Lande, een samenwerking tussen basisschool de Tweemaster en Stichting kinderopvang Huizen. AKTA begeleidde eerst twee workshops waarin de pedagogische visie en organisatorische samenwerking werden uitgewerkt. Deze belangrijke stap vormde de basis voor het functioneel Programma van Eisen, dat AKTA vervolgens samen met de betrokkenen en de architect ontwikkelde.

Website ruimten maken is online

Met een subsidie van het Ministerie van SZW heeft AKTA, samen met medewerkers van de Hogeschool voor de Kunsten de website www.ruimtenmaken.nl ontwikkeld. Hier vind je een virtuele gereedschapskist met games, videofilmpjes, veel informatie, foto’s en een checklist die je helpt om de inrichting van je kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang te verbeteren.